เกมส์โต๊ะ กฎระเบียบ

1. ไพ่เท็กซัส

1.1. ไพ่เท็กซัสเล่นด้วยไพ่สำรับเดียวที่มีห้าสิบสอง (52) ใบ โดยไม่ใช้ไพ่โจ๊กเกอร์/ไวลด์การ์ด มีผู้เล่นสอง (2) ฝ่าย (ผู้เล่นและเจ้ามือ) ในเกม โดยแต่ละฝ่ายจะมีไพ่เริ่มแรกสอง (2) ใบ (ไพ่โฮล) ในมือ จากนั้นจะมีการจั่วไพ่ห้า (5) ใบ (ไพ่กองกลาง) และผู้เล่นแต่ละฝ่ายใช้ไพ่โฮลและไพ่กองกลางเพื่อสร้างไพ่ในมือให้ดีที่สุดจากไพ่ทั้งห้า (5) ใบ ไพ่เกิดจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (RNG)

1.1.1. ระบบการเล่นเกมประกอบด้วย 4 ช่วงดังนี้

        • “เริ่มเดิมพัน” เพื่อเริ่มยอมรับการเดิมพัน

        • “หยุดการเดิมพัน” เพื่อหยุดการยอมรับการเดิมพัน

        • “รอผล” สำหรับการประมวลผล RNG

        • “เปิดผล” เพื่อเปิดผลของเกม

1.1.2. การนับถอยหลัง “เริ่มเดิมพัน” และ “หยุดการเดิมพัน” จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละเกม

1.1.3. “รอผล” และ “เปิดผล” จะคาบเกี่ยวกับช่วง “เริ่มเดิมพัน” ของเกมถัดไป

1.1.4. ปุ่ม “เกมถัดไป” ใช้เพื่อข้ามช่วง “รอผล” และ “เปิดผล” ไปยังเกมถัดไป

1.2. อันดับไพ่ในมือของไพ่เท็กซัสจากต่ำสุดถึงสูงสุดมีดังนี้

 • (a) ไพ่สูง – ค่าโดยทั่วไปของไพ่ (ค่าต่ำสุดคือ 2 ~ ค่าสูงสุดคือเอซ)
 • (b) หนึ่งคู่ – ไพ่สองใบที่มีค่าเท่ากัน
 • (c) สองคู่ – ไพ่สองใบที่มีค่าเท่ากันสองคู่
 • (d) ตอง – ไพ่สามใบที่มีค่าเท่ากัน
 • (e) สเตรท – ไพ่ห้าใบที่มีค่าเรียงลำดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน (เอซสามารถเรียงนำหน้า 2 และตามหลังคิง)
 • (f) ฟลัช – ไพ่ห้าใบที่มีดอกเดียวกัน
 • (g) ฟูลล์เฮาส์ – ไพ่ตองรวมกับหนึ่งคู่
 • (h) โฟร์การ์ด – ไพ่สี่ใบที่มีค่าเท่ากัน
 • (i) สเตรทฟลัช – สเตรทที่มีดอกเดียวกัน
 • (j) รอยัลฟลัช – สเตรทฟลัชจากสิบถึงเอซ

1.2.1. รอยัลฟลัช > สเตรทฟลัช > โฟร์การ์ด > ฟูลล์เฮาส์ > ฟลัช > สเตรท > ตอง > สองคู่ > หนึ่งคู่ > ไพ่สูง

หมายเหตุ: เมื่อผู้เล่น (ผู้เล่นและเจ้ามือ) มีอันดับไพ่ในมือเท่ากัน จะใช้การเลือกไพ่ใบอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในการตัดสินผู้ชนะ จะไม่ใช้ดอกของไพ่ในการตัดสินผู้ชนะ หากในมือผู้เล่นทั้งสองมีค่าของไพ่ที่เลือกเหมือนกันให้ถือว่าเสมอ

ตัวอย่าง

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), แจ๊คข้าวหลามตัด (), แจ๊คโพแดง (), แจ๊คดอกจิก (♣), แจ๊คโพดำ (♠)

ทั้ง “ผู้เล่น” และ “เจ้ามือ” มีอันดับของ “โฟร์การ์ด” อย่างไรก็ตาม การเลือกไพ่จากที่เหลือของทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกัน โดยที่ “ผู้เล่น” มีเอซ และ “เจ้ามือ” มีคิง เอซมีค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน ดังนั้น “ผู้เล่น” จึงเป็นฝ่ายชนะ

1.3. ประเภทการเดิมพันมีดังนี้

 • (A) ผู้เล่น/เจ้ามือ
 • (B) ตองแบบใดแบบหนึ่ง +
 • (C) ผลรวมใหญ่/เล็กของผู้เล่น
 • (D) ผลรวมใหญ่/เล็กของเจ้ามือ
 • (E) ผลรวมใหญ่/เล็กของไพ่กองกลาง
 • (F) ไพ่กองกลางคู่

1.4. ไพ่เท็กซัสจะประกาศในเว็บไซต์ทางการโดยทันที โดยยึดถือผลลัพธ์ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ทางการ เป็นหลัก

1.5. เงี่อนไขและกติกา

1.5.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่อ

1.5.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความสงสัยใด ๆ ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการโกง ทุจริต ฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

1.5.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (จากบุคคลหรืออื่น ๆ) หรือเมื่อระบบล้มเหลวซึ่งส่งผลให้มีการใช้อัตราเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง

1.5.4. การเดิมพันการสุ่มตัวเลขที่ยอมรับแล้วจะยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าในเวลาต่อมาสมาชิกจะออกจากระบบหรือขาดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.5.5. ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหา ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.6. ผู้เล่น/เจ้ามือ

1.6.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองที่มีผลลัพธ์ของเกมเป็น “ผู้เล่น” “เสมอ” หรือ “เจ้ามือ”

1.6.1.1. ผู้เล่น – อันดับในมือของ “ผู้เล่น” ดีกว่าอันดับในมือของ “เจ้ามือ”

1.6.1.2. เจ้ามือ – อันดับในมือของ “เจ้ามือ” ดีกว่าอันดับในมือของ “ผู้เล่น”

1.6.1.3. เสมอ – อันดับในมือของ “ผู้เล่น” และอันดับในมือของ “เจ้ามือ” เท่ากัน

1.6.2. หาก “เสมอ” กัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ผู้เล่น" กับ "เจ้ามือ" คืน

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของไพ่เท็กซัส เช่น

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), 5 ดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), เอซดอกจิก (♣)

ผลลัพธ์ของไพ่ในมือที่ดีที่สุดของ

ไพ่ในมือของผู้เล่น: ตอง

เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง (), เอซดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣)

ไพ่ในมือของเจ้ามือ: ฟลัช

เอซดอกจิก (♣), คิงดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), 5 ดอกจิก (♣)

อันดับในมือของเจ้ามือ “ฟลัช” ดีกว่าอันดับในมือของผู้เล่นที่เป็น “ตอง” ดังนั้น การเดิมพันฝั่งเจ้ามือจึงชนะ

1.7. ตองแบบใดแบบหนึ่ง +

1.7.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองที่มีผลลัพธ์ของเกมเป็น “ตองแบบใดแบบหนึ่ง +”

1.7.1.1. “ตองแบบใดแบบหนึ่ง +” หมายถึงในมือของ “ผู้เล่น” หรือ “เจ้ามือ” มีตอง สเตรท ฟลัช ฟูลล์เฮาส์ โฟร์การ์ด สเตรจฟลัช หรือรอยัลฟลัชอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของไพ่เท็กซัส เช่น

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), 5 ดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), เอซดอกจิก (♣)

ผลลัพธ์ของไพ่ในมือที่ดีที่สุดของ

ไพ่ในมือของผู้เล่น: ตอง

เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง (), เอซดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣)

ไพ่ในมือของเจ้ามือ: ฟลัช

เอซดอกจิก (♣), คิงดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), 5 ดอกจิก (♣)

อันดับในมือของเจ้ามือคือ “ฟลัช” ส่วนอันดับในมือของผู้เล่นคือ “ตอง” ดังนั้นการเดิมพันฝั่ง “ตองแบบใดแบบหนึ่ง +” จึงชนะ

1.8. ผลรวมใหญ่/เล็กของผู้เล่น

1.8.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลรวม “ใหญ่” หรือ “เล็ก” ของผู้เล่น

1.8.2. ค่าของไพ่จะเพิ่มขึ้นจากเอซถึงคิง โดยที่เอซเท่ากับ 1 และคิงเท่ากับ 13

1.8.2.1. ใหญ่ – ผู้เล่นมีผลรวมของไพ่โฮลมากกว่าหรือเท่ากับ 15

1.8.2.2. เล็ก – ผู้เล่นมีผลรวมของไพ่โฮลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 13

1.8.2.3. เสมอ – ผู้เล่นมีผลรวมของไพ่โฮลเท่ากับ 14

1.8.3. หาก "เสมอ" กัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ใหญ่" กับ "เล็ก" คืน

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของไพ่เท็กซัส เช่น

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), 5 ดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), เอซดอกจิก (♣)

ผลรวมไพ่ของ “ผู้เล่น” คือ 2 ดังนั้นผู้ที่เดิมพัน “เล็ก” เป็นผู้ชนะ

หากเสมอกัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ใหญ่" กับ "เล็ก" คืน

1.9. ผลรวมใหญ่/เล็กของเจ้ามือ

1.9.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลรวม “ใหญ่” หรือ “เล็ก” ของเจ้ามือ

1.9.2. ค่าของไพ่จะเพิ่มขึ้นจากเอซถึงคิง โดยที่เอซเท่ากับ 1 และคิงเท่ากับ 13

1.9.2.1. ใหญ่ – เจ้ามือมีผลรวมของไพ่โฮลมากกว่าหรือเท่ากับ 15

1.9.2.2. เล็ก – เจ้ามือมีผลรวมของไพ่โฮลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 13

1.9.2.3. เสมอ – เจ้ามือมีผลรวมของไพ่โฮลเท่ากับ 14

1.9.3. หาก "เสมอ" กัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ใหญ่" กับ "เล็ก" คืน

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของไพ่เท็กซัส เช่น

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), 5 ดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), เอซดอกจิก (♣)

ผลรวมไพ่ของ “เจ้ามือ” คือ 25 ดังนั้นผู้ที่เดิมพัน “ใหญ่” เป็นผู้ชนะ

หากเสมอกัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ใหญ่" กับ "เล็ก" คืน

1.10. ผลรวมใหญ่/เล็กของไพ่กองกลาง

1.10.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลรวม “ใหญ่” หรือ “เล็ก” ของไพ่กองกลาง

1.10.2. ค่าของไพ่จะเพิ่มขึ้นจากเอซถึงคิง โดยที่เอซเท่ากับ 1 และคิงเท่ากับ 13

1.10.2.1. ใหญ่ – ไพ่กองกลางมีผลรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 36

1.10.2.2. ใหญ่ – ไพ่กองกลางมีผลรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 34

1.10.2.3. เสมอ – ไพ่กองกลางมีผลรวมเท่ากับ 35

1.10.3. หาก "เสมอ" กัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ใหญ่" กับ "เล็ก" คืน

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของไพ่เท็กซัส เช่น

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), 5 ดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), เอซดอกจิก (♣)

ผลรวมของ “ไพ่กองกลาง” คือ 26 ดังนั้นผู้ที่เดิมพัน “เล็ก” เป็นผู้ชนะ

หากเสมอกัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "ใหญ่" กับ "เล็ก" คืน

1.11. ไพ่กองกลางคู่

1.11.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลรวม “คู่” หรือ “ไม่มีคู่” ของไพ่กองกลาง

1.11.1.1. คู่ – ไพ่กองกลางห้าใบมีอย่างน้อยสองใบที่มีค่าเท่ากัน

1.11.1.2. ไม่มีคู่ – ไพ่กองกลางห้าใบไม่มีไพ่ใบใดที่มีค่าเท่ากัน

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของไพ่เท็กซัส เช่น

ผู้เล่น: เอซโพดำ (♠), เอซโพแดง ()

เจ้ามือ: คิงดอกจิก (♣), แหม่มโพแดง ()

ไพ่กองกลาง: 2 โพดำ (♠), 5 ดอกจิก (♣), 7 ดอกจิก (♣), แจ๊คดอกจิก (♣), เอซดอกจิก (♣)

ไพ่กองกลางไม่มีค่าเท่ากัน ดังนั้นผู้ที่เดิมพัน “ไม่มีคู่” เป็นผู้ชนะ

1.12. เปอร์เซ็นต์เงินรางวัลที่ให้กับผู้เล่น (RTP) จะขึ้นอยู่กับข้อมูลผลสดดังแสดงด้านล่าง

ไพ่เท็กซัส
เบอร์ ประเภทการเดิมพัน RTP %
ผลลัพธ์
1 ผู้เล่น 98.21%
2 เจ้ามือ 97.95%
3 เสมอ 81.18%
อันดับใด ๆ
4 ตองแบบใดแบบหนึ่ง + 89.41%
ผลรวมใหญ่/เล็กของผู้เล่น
5 ใหญ่ 98.16%
6 เล็ก 98.15%
ผลรวมใหญ่/เล็กของเจ้ามือ
7 ใหญ่ 98.13%
8 เล็ก 98.18%
ผลรวมใหญ่/เล็กของไพ่กองกลาง
9 ใหญ่ 98.10%
10 เล็ก 98.10%
ไพ่กองกลางคู่
11 ไม่มีคู่ 97.46%
12 คู่ 96.51%